บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร 02-7350590-4, 02-7350601-5, 02-7353141-5, 081-556-9656 เสาร์-อาทิตย์
  • th

เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับเรา


บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2530 ดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารคมนาคมโดยเฉพาะ จึงมีความชำนาญในการออกแบบระบบติดตั้ง พร้อม commissioning บำรุงรักษาและบริการหลังการขายให้ลูกค้า โดยบริษัทฯดำเนนิการเองทุกขั้นตอนด้วยทีมงานมากกว่า 80 คนและวิศวกร 4 คน บริษัทฯจึงได้รับการไว้วางใจจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆมากกว่า 10,000 ราย

 

รายชื่อกรรมการบริหาร

1. คุณสงวนชัย จงวัฒนไพศาล

  • จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยี่ พระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม รุ่นปีการศึกษา 2521

2. คุณวิชา สุรศักดิ์ปัญญา

  • จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยี่ พระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า รุ่นปีการศึกษา 2523

3. คุณวิชัย เลิศพงศ์พิพัฒน์

  • จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  • สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าม รุ่นปีการศึกษา 2525

4. คุณพรชัย กาจญจนวุฒิธรรม

  • จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยี่ พระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม รุ่นปีการศึกษา 2525

 

คณะผู้บริหารและทีมงาน


 

เจ้าหน้าที่และฝ่ายขาย


 

ทีมงานติดตั้งและบริการ